Eynesil Yeşil Camii Ayrıntılı Tanıtımı

Yeşil Camii Güneydoğudan Görünüş
Yeşil Camii Güneydoğudan Görünüş

İslâm Kültür ve Medeniyeti’nin gelişerek bütün dünyaya aydınlık saçması, Osmanlı’da camilerde geniş mekanlarla anlatımını bulmuştur. Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi camilerde gördüğümüz kubbeler o günün dünyasında Osmanlı’nın muhtaç, zayıf, kimsesiz, mazlum (buna Yahudiler de dahil) olmak üzere toplum ve milletlere sunmuş olduğu koruyuculuk kanadı ve şemsiyesinin bir izahıdır.Osmanlı’da XVIII. asırdan itibaren başlayan batılılaşma akımından sanat eserleri de payına düşeni almıştır. İstanbul’da Nûr-u Osmaniye, Çemberli Taş, Valide Sultan, Sakal-ı Şerif Camilerine barok usûlü ve batı gelenekleri bolca işlenmiştir.

Eynesil Yeşil Camiimizde bu durum titizlikle dikkate alınmakta, rehberimiz Mimar Sinan olarak çalışmalara devam edilmektedir.

Yeşil Camii Orta ve Yan Kubbeler
Yeşil Camii Orta ve Yan Kubbeler

Ecdadımızın bize bıraktığı konuşmayan kitaplar olan beyinlere ve ruhlara nice şeyler terennüm eden bu eserlerden nasıl biz, tüm İslâm alemi ve insanlık istifade etmişse; inşaatı sürdürülen bu camimiz de gelecek kuşaklara meaniler düzecek ve ruhlara inşirahlar sunacaktır. Ta 800 yıllık tarihi geçmişin mânevî havasını XXI. asra soluklayan bir yapıt, bir eser olacaktır.Bazır resmi çevrelerin camimizi tetkik için gönderdiği uzmanların ifadesi olarak: “Bu Camii, ne Ankara Kocatepe, ne Adana Sabanci Camii ve ne de başkaları; bu muhteva ve bu özellikleriyle kendi alanında tüm Türkiye Cumhuriyeti’nde bir ilktir” şeklinde değerlendirilmiştir.

İşte, Osmanlı’nın bu ulvî icraatının sembolizesi geniş iç mekan ve kubbe özelliği, aynîsi ile camimizde uygulanmıştır.

Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri, İslâm Kültür ve Medeniyeti’nin kapısı konumundadır. Bu tarihsel ve kültürel sürecin silinmez anlatımını yaptıkları mimarî eserlerde kapıya ve dış mekâna önem vererek bunu onunla sembolize etmişlerdir.

Divriği Ulu Camii Kuzey Kapısı
Divriği Ulu Camii Kuzey Kapısı

Bunlardan en önemlisi dünya portal (kapı) örneklerinin en güzel ve kapsamlısı, Türkiye’yi UNESCO Dünya Miras Listesi‘nde temsil eden, dünya harikalarından biri olan eser; Sivas – Divriği Ulu Camii Portali (kapısı).

 

 

Divriği Ulu Camii Kuzey Kapısı
Divriği Ulu Camii Kuzey Kapısı

Bu kapı sadece mükemmel taş oymalar değil, her bir işleme ile biyolojik, fiziksel ve ruhsal özellikleriyle insanı sembolize eden bir sanat dehasıdır. Bir misal vermek gerekirse; kapının sağında 23, solunda 23 adet adalet yıldızları toplam 46 sayısını verir. Bu sayı insanın kromozom sayısıdır. Devir XIII. asır; kapı işlemesindeki sembollerle ifadesini bulan anlatımlar sanki bir insan ansiklopedisidir.İşte ecdadımızın XIII. asırdaki ilmî ve medenî seviyesini ortaya koyan bu eserin kuzey kapısı, camimizin batı kısmındaki kapısına birebir işlenecektir.

Hatuniye Camii Kapısı
Hatuniye Camii Kapısı

Dış mekâna, iç mekân kadar önem vermeyen Osmanlı’nın yine de en güzel portal örneği Tokat Hatuniye (Meydan) Camii‘nde bulunmaktadır. Eynesil Yeşil Camii’nin kuzey kapısına bu portalin aynısı işlenecektir.

 

 

 

 

 

Divriği Ulu Camii Mihrabı
Divriği Ulu Camii Mihrabı

Sivas – Divriği Ulu Camii mihrabı, üzerinde bulunan işlemeler sayesinde imamın sesini bozulmadan geriye intikal ettirir. Bu mihrap örneği camimizde aynen yapılmak üzeredir. Taşlar usûlünce işlenmiş olup yakında yerine monte edilecektir.

Fotoğraf: M. Alper Güngör, Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi

 

 

 

Tromplar yani aslan göğüslerindeki işlemeler, Sivas – Divriği Şifahanesi’nden alınmış örneklerdir. Tamamı ile taştır.

Orta kubbe ve pencereler ile yapımı devam etmekte olan köşe kubbelerindeki renkli süslemeler taştandır.

Mukarnaslar, kemer ayakları ve diğer bütün işlemelerin hepsi taştır. Taşlar oyularak yapılmıştır. Caminin hiçbir yerinde kalem, fırça, boya, alçı, fayans ve çini kullanılmamış, her türlü ihtiyaç taşlar ve renkli taşlar ile görülmüştür. Yapı malzemesi tamamen kesme taştır.

Yapılacak olan son cemaat mahallinde kemerler, Beylikler Devri‘nin; kubbe ve mekân kısmında da Osmanlı‘nın mimarî özellikleri esas alınacaktır.

Camimiz, kendisine uygun özellikte taştan bir minare, çanaklarından devamlı su akan sekiz çanaklı şadırvan ve bütün bu muhtevaya uygun bir çevre düzenlemesiyle Anadolu Selçukluları, Beylikler Devri ve Osmanlı mimarî geleneğinin bir kompozisyonu olacaktır.

Teknik Bilgiler

Toplam Alan 4000 m2
İnşaat Uygulama Alanı 825 m2
Duvar Kalınlığı 120 cm
Duvar Yüksekliği 13 m
Kubbe Yüksekliği 23 m
Minare Adedi 1
Cemaat Kapasitesi 1750

İhtiyaç Listesi

Mihrab
Minber
Kuzey Kapısı
Batı Kapısı
Korkuluklar
Pencere Söfeleri
26 adet Pencere ve Demir Korkuluklar
İç aydınlatma, Ses düzeni ve Isıtma
Son Cemaat Mahallinin Kemer ve Kubbe Yapımı
1100 m2 Taban Döşeme ve Halı
Tuvalet, Şadırvan ve Çevre Düzenlemesi
1 adet Minare
Avluya 2900 m2 Traverten Taş Kaplama